Stichting

Naast de vereniging Waterscouting Vita Nova, bestaat er ook de Stichting Vita Nova. De stichting beheert de vloot en overig materiaal & kapitaal en stelt zich ten doel dit te bekostigen, onderhouden en beschikbaar te stellen ten behoeve van het scoutingspel.

De stichting heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Bart van der Putte

Secretaris Fok Reitsma

Penningmeester Luuk van Beelen