Groepsraad

De groepsraad bestaat uit oudervertegenwoordigers, de leden van het groepsbestuur, alle leiding van de speltakken en een (jeugd)afgevaardigde van de Wilde Vaart. De groepsraad vormt het besluitend hart van de groep en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

In het voorjaar van 2020 was Nederland in de greep van het Coronavirus. Overleg gebeurde toen uitsluitend via video-verbinding.